Náklady nebo výdaje? Na čem často studenti účetnictví pohoří u zkoušky?

VÝNOSY VERSUS PŘÍJMY A NÁKLADY VERSUS VÝDAJE

Tváří se nám to tak nějak stejně a přitom je to něco jiného? Mno, ano i ne. Někdy je to něco jiného a někdy je to shodné. Tak a teď už to začneme raději rozmotávat. 😊

 

VÝNOSY

Často říkáme, že nám nějaká činnost vynáší nebo nevynáší, máme starost, aby nám vynášela. Jasně, že chceme, aby nám vynášela peníze. No a jsme u toho. Je to přesně to, co si vyděláme svojí úpornou snahou, svojí kreativitou, svojí milovanou (nebo těžkou) prací.


Odborně řečeno výnosy jsou naše tržby za výrobky nebo služby, případně za zboží.

 


Důležité je, že se v účetnictví objevují v okamžiku jejich vzniku, ne nutně v okamžiku jejich úhrady.

 


Můžeme si to představit jako okamžik, kdy vystavíme fakturu za prodej zboží. Už nám vzniká výnos a současně i pohledávka (vzniká tu obchodní vztah s odběratelem).

 


Shrneme-li to, je to částka, kterou si nafakturujeme a čekáme, až nám ji odběratel zaplatí. To je výnos. Buď nám ji zaplatí hned anebo později. Ale výnos už máme v „kapse“ (tedy vlastně v účetnictví).

 

Výnosy sledujeme ve výsledovce.

 


NÁKLADY

 


Náklady jsou zaklínadlo, které slyšíme docela často. Třeba „on si to dal do nákladů“,“ ….pracujeme na snižování nákladů“, „…náklady na energie rostou“ atd.

 


Náklady jsou naopak služby a zboží, které jsme museli pořídit, abychom dosáhli výnosů.

 


Zase se objevují v okamžiku vzniku vztahu mezi námi a naším dodavatelem, ne nutně v okamžiku jejich úhrady.

 


Opět se jedná třeba o fakturu od našeho dodavatele, kterou jsme ještě neuhradili a uhradíme ji v den splatnosti.

 


Laicky řečeno jsou náklady částky, kterou nám náš dodavatel nafakturoval za svoje služby nebo zboží. Nám tak vzniká současně závazek, dlužíme mu peníze.

 

Náklady patří do výsledovky.

 


PŘÍJMY

 


U příjmů si představíme, jak tečou peníze k nám. Sypou se do poklady nebo virtuálně se připisují na náš bankovní účet. Můžeme se ještě chvilku zasnít. 😊

 


Příjmy jsou přímo toky peněz k nám do firmy. Jsou to přírůstky na bankovním účtu a v pokladně.

 


Příjem může být třeba úhrada faktury v den splatnosti odběratelem na náš bankovní účet. Není to výnos, ten už jsme zaznamenali dříve.

 


Můžeme si všimnout rozdílu. Výnos vznikl v okamžiku, kdy jsme vystavili fakturu, ale příjem až když se nám zvětšilo naše bankovní konto, odběratel nám poslal peníze.

 


VÝDAJE

 


To je možná trošku smutnější představa o odlivu peněz. V podstatě utrácíme nebo platíme svoje dluhy. 😊

 


Jsou to toky peněz od nás ven. Úbytky na bankovním účtu nebo v pokladně.
Je to naše úhrada dodavatelské faktury z bankovního účtu v den splatnosti. Není tedy nákladem nyní, už byla nákladem v okamžiku vzniku.

 


Vidíme, že náklad nám vznikl, když jsme dostali fakturu od dodavatele „do ruky“ a výdaj až v okamžiku, kdy jsme poslali peníze a zaplatili náš dluh.

 


V těchto uvedených případech platí:

 

VÝNOSY ≠ PŘÍJMY NÁKLADY ≠ VÝDAJE

 

Může se i stát, že příjem nebo výdaj nastane dříve, než se vystaví faktura, protože platíme třeba zálohu.

 

Ale aby to nebyla taková švanda, tak je dokonce možné, že se nám budou dít výnosy a příjmy v jednom okamžiku nebo naopak náklady a výdaje současně.

 

OBOJÍ VE STEJNÉM OKAMŽIKU

 


Tak třeba vystavíme fakturu (nebo účtenku u pultu) a zákazník (odběratel) ji hned uhradí v hotovosti. Tady probíhá výnos a příjem v jednom okamžiku. Výnos = příjem.

 


VÝNOS = PŘÍJEM

 

Ale můžeme si to představit obráceně. Jdeme do obchodu pro kutily, u pokladny nám vystaví účet, který hned platíme. Tady nám vzniká náklad a výdaj v jednom okamžiku.

 


NÁKLAD = VÝDAJ

 

Rekapitulace:
Náklady a výnosy = NEJSOU toky peněz
Výdaje a příjmy = jsou pouze toky peněz

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK?

 

 

A teď nás zajímá, jak zjistíme, jestli máme zisk nebo ztrátu. Jak jsme si v tom našem snažení vedli.

 


Vedeme-li daňovou evidenci, potom nás zajímá to, jak se sypou peníze k nám a od nás ven. Porovnáváme tedy PŘÍJMY s VÝDAJI. TOKY PENĚZ. Platí tedy:

 

Zlaté pravidlo:
PŘÍJMY – VÝDAJE = HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

 

Vedeme-li podvojné účetnictví, zajímají nás výnosy a náklady. Platí tedy:

 


Zlaté pravidlo:
VÝNOSY – NÁKLADY = HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
VÝSLEDOVKA POROVNÁVÁ VŽDY JEN NÁKLADY A VÝNOSY

 

Ve výsledovce máme základní rozvržení tak, že na levé straně shromažďujeme náklady a na pravé straně výnosy.

 


Zde máte malý výčet pro představu, co to může konkrétně být.

 


Do nákladů patří: spotřebovaný materiál, prodané zboží, nakoupené služby, odpisy majetku (úprava hodnoty majetku vzhledem k opotřebení), daně, spotřeba energie, cestovní náklady, mzdy zaměstnanců, opravy a udržování majetku, zdravotní a sociální pojištění, dary, pokuty a penále, škody, bankovní poplatky, hrazené úroky, kurzové ztráty atd.

 

Do výnosů patří: tržby za zboží, tržby za služby, tržby z prodeje majetku, připsané úroky, kurzové zisky atd.

 

 

Shrnutí:
Výnosy = jsou tržby, v účetnictví je zaznamenáme v okamžiku jejich vzniku.
Náklady = pořízené zboží a služby za účelem dosažení výnosů, zaznamenáme v okamžiku jejich vzniku.
Příjmy = peněžní toky, přírůstky v pokladně nebo na bankovním účtu.
Výdaje = peněžní toky, úbytky z pokladny nebo z bankovního účtu
.

 

No a kdyby vám to náhodou vrtalo hlavou…

 


V podvojném účetnictví se nám může stát, že nám naši vykutálení odběratelé včas neplatí. Vedeme si dobře, máme vysoké výnosy, dosahujeme zisku, ale nemáme peníze na účtu. Jenže to finanční úřad nezajímá. Vypočítáme si hezky pěkně daně (rozhodné jsou výnosy a náklady v podvojném účetnictví) a musíme je včas zaplatit. Jejda to je nepříjemné, když není z čeho…..Je to tak, bohužel.

 

Teď už víte, v čem je chyták mezi příjmy a výnosy a výdaji a náklady a nikdo vás už na něj ale nechytne.

 

Ať vám to účtuje. Bella Ciao!

Přijďte se podívat na naší fanpage: Doučování z účta jinak

Má ráda účetnictví, které ji provází od střední školy a vždy toužila být učitelkou. Je maminkou syna a partnerkou velmi inspirujícího muže. Rozhodla se, že naplní konečně svou cestu, kterou chtěla jít už dávno a účetnictví a učitelství spojila v online projekt doučování z účta. Pomáhá tak lidem, kteří se chtějí nebo potřebují naučit účetnictví, jak elegantně a krok za krokem tento systém pochopit a neztratit se v něm. Můj příběh si můžete přečíst zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.