Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR. Dále dle Zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

V souladu s čl. 13 GDPR a následujících si vás dovoluji informovat, jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech.

Kdo je správcem osobních údajů

 

Jsem správcem osobních údajů na webu www.radkamojzisova.cz.

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Ing. Radka Dvořáková, Na Dlážděnce 2096/17b, IČ: 08309477   

E-mail: radka@radkamojzisova.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Marketingové účely

 

Pro marketingové účely eviduji minimální údaje, které mi svěříte sami na základě vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. Double opt-in (dvojí potvrzení) je opatření, které chrání, aby se místo vás nemohl přihlásit nikdo jiný a kterým také jasně a průkazně vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů. 

Další možnosti, které využívám, a které můžete a nemusíte odsouhlasit:

1.    Články a tipy a rady a aplikace od jiných osob na stejné téma.

2.     Facebook i jiné sociální sítě  (telefon, FB...)

 

ad 1) Jak je to s obsahem od jiných osob

 

Může se stát, že vám pošlu odkaz na článek nebo nějakou aplikaci jiných osob. Je to z toho důvodu, že se mi do cesty dostane obsah, který je přínosný vzhledem k tématu, nebo mám dobrou zkušenost s aplikací, kterou vám stojí za to doporučit.

Vy se sami rozhodnete, zda se na jiném webu zaregistrujete. Nebojte, zasláním odkazu se vám e-mailová schránka nezaplaví e-maily třetích osob. Vždy máte  možnost se odhlásit.

 

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim preferencím. Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to proto, abych vám  neposílala některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů neboli obchodních sdělení, maximálně 4 roky. 

Odvolat souhlas je možné v odhlašovacím odkazu, který je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes e-mail a já vás odhlásím  ze všech budoucích e-mailů. 

 

ad2) Facebook

Dáváte souhlas s tím, že vás mohu kontaktovat i na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na stránka se mi líbí. A odhlásíte se kliknutím na už se mi to nelíbí.

Prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

Obchodní účely

 

Pouze v okamžiku, kdy se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Údaje nezbytně potřebuji z důvodu vaší identifikaci jako kupujícího, uskutečnění obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje jakožto zákazníků budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Procházení webu - cookies

 

Při procházení mých webových stránek sleduji vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používáním cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, abych vám  mohlas poskytnou tu nejlepší službu.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo trackovacích technologií. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Jestliže jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit svá práva:

-      právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám,

-      právo na doplnění a opravu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné,

-      právo na infromace, které je již plněno touto informační stránkou

-      právo na likvidaci nebo kompletní výmaz těchto údajů,

-      právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.   

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

 

Nakládání s vašimi osobními údaji se bude dít zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

 

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

Prohlášení správce osobních údajů

 

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

·         Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.

·         Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.

·         Splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.

·         Umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

·         Plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

·         Zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

 

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. 

Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit,

kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let. 

Tato informační povinnost je platná od 1. 4. 2018.