Podvodné nebo podvojné? Co je to ta podvojnost?

 

Malopodnikatel oznamuje ženě: „Tak už jsem se přihlásil na ten kurz podvodného účetnictví.“
„No dobře,“ odvětí manželka, „ale příště raději říkej jako všichni – kurz podvojného účetnictví.“

Možná vám to také vrtá hlavou, co je to za slovo ta podvojnost. S podvody by to nemělo mít nic společného, i když je to jen o jedno písmenko. 😊


V zákoně o účetnictví si o podvojnosti můžeme přečíst v § 3. Ale jak tomu rozumět?

Rozvaha a bilanční princip


Když si představíme rozvahu jako „téčko“, kde máme na levé straně aktiva a na pravé pasiva, tak vidíme, že se nám ukazují části majetku na jedné straně a současně jeho zdroje na straně druhé.


Na jedné máme seřazené věci, které vlastníme (CO) a na druhé, kde jsme k nim přišli, kde jsme na to vzali (JAK jsme pořídili). Třeba máme v majetku automobil (část aktiv), na který jsme dostali úvěr od banky (část pasiv). Jedna událost se projevila na obou stranách rozvahy ve stejné částce.

Na obrázku vidíme, že se jedná o jednu věc, jen jiný pohled na ni, a proto se AKTIVA = PASIVA (bilanční princip).


Pro zjednodušení nebudeme zatím uvažovat o dalším případech, které mohou nastat, ale lze se dozvědět více v mém  e-booku Účetnictví je puzzle.

Účty a jejich bydliště


Podvojnost tedy znamená, že jeden účetní případ (jedna událost) se musí zaznamenat na obě strany – na levou i na pravou ve stejné částce, abychom dodrželi bilanční princip: Aktiva = Pasiva. K tomu nám slouží účty.


Účet vypadá takto:

Má stranu levou = Má dáti = Debetní = Na vrub.

Má stranu pravou = Dal = Kreditní = Ve prospěch.

Nejčastěji asi uslyšíte Má dáti a Dal (MD, D), levá a pravá a v mezinárodním jazyce Debet a Kredit (D, C).

Účty mají svoji adresu a na té straně mají přírůstky.

Rozvahové (rozvažné) účty aktivní bydlí v aktivech (proto aktivní) a jejich přírůstky budou také na levé straně MD. Úbytky jsou na opačné straně D.

Rozvahové (rozvažné) účty pasivní bydlí v pasivech a jejich přírůstky jsou logicky na pravé straně D (úbytky na opačné MD).

Výsledkové účty bydlí ve výsledovce, která porovnává náklady a výnosy. Nalevo jsou náklady, napravo výnosy. Ve výsledovce zjišťujeme hospodářský výsledek – zisk nebo ztrátu. (Pozn. nejedná se o příjmy a výdaje).


Výsledkové nákladové účty bydlí ve výsledovce na straně nákladů a jejich přírůstky budou na levé straně MD (úbytky na opačné D). (Pozn. nejsou to výdaje).


Výsledkové výnosové účty bydlí ve výsledovce na straně výnosů a jejich přírůstky jsou na pravé straně D (úbytky na opačné MD). (Pozn. nejsou to příjmy).

Koukneme se na obrázek.

Podvojný zápis

Při účtování účtujeme na levou a současně pravou stranu, ale různých účtů. To je podvojný zápis, děláme tentýž zápis (tutéž částku) dvakrát. Musíme „nakrmit“ obě strany spravedlivě. Jinak se nám poruší rovnováha.


O slovo se také hlásí princip souvztažnosti, který vyžaduje použití správných účtů. Zvolené účty musejí logicky odpovídat, musí ten náš zápis mít nějaký smysl, aby zobrazoval to, co se snažíme zachytit. Určení těchto konkrétních účtů se nazývá předkontace (prostě si na doklad poznamenám čísla účtů, kam budu účtovat na MD a kam na Dal).

Jednoduchý podvojný zápis


Například:
Platba faktury znamená, že nám ubyly peníze na bankovním účtu a že byl splacen náš dluh vůči dodavateli. Musíme tedy vybrat účty Bankovní účetDodavatelé. Bankovní účet bydlí v aktivech a peníze nám ubyly, takže zaznamenáme na stranu D, smázli jsme dluh a to na účtu Dodavatelé, který bydlí v pasivech a úbytek je na straně MD.
Koukneme na obrázek.

Právě jsme zaúčtovali podvojným zápisem. Jednu částku dvakrát, na dva účty, na dvě strany. V rozvaze se to projeví tak, že v aktivech máme – 20.000, -Kč a v pasivech také -20.000,-Kč. Jsme v rovnováze.

Tento zápis se jmenuje jednoduchý podvojný zápis. Jedna stejná částka na dvou účtech na dvou stranách MD a D.

Složený podvojný zápis

Ještě si ukážeme složený podvojný zápis.

Příklad:

Máme zaúčtovat fakturu, kterou jsme vystavili za naše služby. Odběrateli fakturujeme částku 10.000, -Kč, DPH 2.100, -Kč, cena celkem 12.100, -Kč.

Co se děje?

  1. Fakturovaná částka 10.000, -Kč je naše tržba = výnos. Potřebujeme tedy výnosový účet Tržby za služby, výsledkový výnosový účet má přírůstek na straně D.
  2. DPH 2.100, -Kč je daní na výstupu a tudíž naším závazkem vůči finančnímu úřadu. Potřebujeme vyjádřit tuto skutečnost účtem Daň z přidané hodnoty (účet pasivní nebo aktivní podle zůstatku, zda je závazkem nebo pohledávkou, mění orientaci 😊). Závazek patří do rozvážných účtů na stranu pasiv, přírůstek bude na straně D.
  3. Cena celkem je celkový dluh našeho odběratele vůči nám. 12.100, -Kč je naše pohledávka. Potřebujeme rozvažný účet Odběratelé, přírůstek je na straně MD.

Když sečteme strany Dal dostaneme částku 10000 + 2100 = 12.100, -Kč a strana MD má 12.100, -Kč. Jsme tedy v rovnováze MD = D.

Shrnutí


Zlaté pravidlo (bilanční princip): AKTIVA = PASIVA (CO = JAK)


Princip podvojnosti: účtujeme stejnou částkou na dvě strany různých účtů, částky na MD = částkám na D.


Účet: představíme si „téčko“, které má stranu levou = Má dáti a pravou = Dal.


Účty rozvahové (bydlí v rozvaze):

  • aktivní na levé straně (přírůstek na MD, úbytek na D),
  • pasivní na pravé straně (přírůstek na D, úbytek na MD)

Účty výsledkové (bydlí ve výsledovce):

  • nákladové na levé straně (přírůstek na MD, úbytek na D)
  • výnosové na pravé straně (přírůstek na D, úbytek na MD)

Jednoduchý podvojný zápis: zaúčtujeme stejnou částku na dva účty na dvě strany, aby MD = D.

Složený podvojný zápis: zaúčtujeme tak, že součet částek zaúčtovaných na stranách MD různých účtů = součtu částek zaúčtovaných na stranách Dal různých účtů v rámci jednoho účetního případu.

Princip souvztažnosti: použití správných účtů pro zaúčtování daného účetního případu, smysluplně zobrazuje účetní událost.

Tak zase jsme zažehnali kousek účetního analfabetismu. Ať vám to účtuje. 😊 Bella ciao!

Přijďte se podívat na naši fanpage: Doučování z účta jinak

Má ráda účetnictví, které ji provází od střední školy a vždy toužila být učitelkou. Je maminkou syna a partnerkou velmi inspirujícího muže. Rozhodla se, že naplní konečně svou cestu, kterou chtěla jít už dávno a účetnictví a učitelství spojila v online projekt doučování z účta. Pomáhá tak lidem, kteří se chtějí nebo potřebují naučit účetnictví, jak elegantně a krok za krokem tento systém pochopit a neztratit se v něm. Můj příběh si můžete přečíst zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.