ONLINE KURZY ÚČETNICTVÍ PRO STUDENTY VŠE

Bojíte se testů z účetnictví? 

Nerozumíte na přednáškách o co jde a na cvičeních jste ztraceni?

Nechápete souvislosti?

Máte pocit, že vám účto stále uniká?

Přestaňte se trápit. Nemusíte na to být sami.

První pomoc pro studenty VŠE máte přímo zde!

Co se v kurzu naučíte:

 • co jsou to rozvaha a výsledovka a jak spolu souvisejí
 • co jsou to rozvahové a výsledkové účty, kdy je používáme a jak se na ně účtuje
 • účtování, jak otevřít účetní knihy, jak je zase zavřít a zjistit výsledek hospodaření
 • jak poznáte, kdy se má účtovat do nákladů
 • podle videí, kde postupujeme krok za krokem pochopíte základní logiku účetnictví
  už žádné učení ze zpaměti účtování, účtování odvodíte
 • na příkladech, spojovačkách a kvízu si znalosti procvičíte
 • budete mít k dispozici pomůcky, které vám poslouží při účtování - myšlenkovou mapu a "taháček" při účtování

Co se v kurzu naučíte:

 • časové rozlišení
  jaké máme druhy, jaký rozdíl oproti dohadným účtům, jak se účtuje, procvičení na příkladem a myšlenková mapa
 • dlouhodobý majetek
  pořízení, odpisování, vyřazení majetku, myšlenková mapa a příklady
 • druhové versus účelové členění nákladů
  postup účtování při druhové a při účelovém členění, sestavení výsledovky v obou verzích, myšlenková mapa a příklady k procvičení
 • odpisy
  teorie odpisů, výpočty účetních odpisů - výkonových, časových - rovnoměrných a zrychlených, myšlenková mapa
 • zásoby
  způsob účtování zásob A, B, oceňování zásob (FIFO, LIFO, VAP), účtování nedokončené výroby, účtování v účelovém i druhovém členění
 • příkladové testy
  vzorové testy, jak by to mohlo vypadat u zkoušek, včetně řešení

Co se v kurzu naučíte:

 • opravné položky
  jak se účtují a co s nimi dál, jak se tvoří a rozpouštějí
 • rezervy
  účtování a rozpouštění
 • cenné papíry
  účtování akcií a dluhopisů, úroků
 • daně
  účtování daní - DPH, daně z příjmů, silniční daň a další
 • vlastní kapitál
  změny základního kapitálu, rozdělování zisku nebo úhrada ztráty
 • cash flow
  jak sestavit výkaz cash flow přímou a nepřímou metodou, příklady k procvičení - názorně na videích vysvětleno
 • příklady k procvičení a pomůcky
  myšlenkové mapy pro přehled
 • příkladové testy
  vyzkoušíte si, jak byste uspěli se znalostmi na vzorových testech, řešení si pak překontrolujete